valitseja vastutusega

HALDUSTEENUS KORTERIÜHISTULE!


Pakume Tallinnas ja Harju maakonnas asuvatele korteriühistutele Eesti Vabariigis 01.01.2018 kehtima hakanud Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse põhist korteriühistu valitseja vastutusega haldusteenust. Haldusteenuses sisalduvad nii raamatupidaja, kui kutsetunnistusega majahalduri tegevused.

Loe edasi

Jõustunud seadus

"2018. aasta 1. jaanuaril jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) reguleerib korteriomandiga seotud õigussuhted ja kõigi korteriomandite majandamine toimub iseseisva juriidilise isiku – korteriühistu – vormis."

Loe edasi: https://www.just.ee/et/korteriomandi-ja-korteriuhistuseadus/

Teenuse jagunemine


Korteriühistu valitsemine

uue korteriühistu põhikirja koostamine

uue korteriühistu kodukorra koostamine

raamatupidamisdokumentide arhiveerimine

võlglaste kohta aruannete ja ajatamisgraafikute koostamine

tulu-kuluaruannete esitamine

korteriühistu igale majandusaasta aruandele sõltumatu revisjoni korraldamine

üldkoosolekute ettevalmistamine, kokkukutsumine, läbiviimine ja protokollimine

KÜ korteriomanike nõustamine haldusalastes küsimustes

kommunaalteenuste (vesi, elekter, küte jms.) kulumõõtjate üldnäitude fikseerimine raamatupidamises ja edastamine tarnijatele

kinnisvara korrashoidu puudutavate seadusandlike küsimuste lahendamine

üldkoosolekutel elamu tehnilise ja finantsilise seisukorra ülevaate andmine ja ettepanekute tegemine

KÜ võlgnikega aktiivne suhtlemine

vajalike remondi-, hooldus- ja ehitustööde organiseerimine ning tööde järelevalve teostamine

üldkoosolekutel kinnitatud majandamiskavade järgimine

üldkoosolekute otsuste, korteriomanike kohustuste ja kokkulepete täitmise järelevalve teostamine

elamuga seotud asjaajamise koordineerimine, s.h. suhtlemine omavalitsustega, kindlustusseltsidega ja muude ettevõtete ning riiklike institutsioonidega

korteriomanike registri pidamine ja palju muid korteriühistu administreerimisega seotud tegevusi

Majandamiskulude optimeerimine

kommunaalteenuste (elekter; vesi; küte; prügi) müügilepingute sõlmimine otse korteriühistu ja tarnijate vahel

elamu tehnosüsteemide hoolduslepingute sõlmimine süsteemihooldajatega otse korteriühistu ja teenuse osutaja vahel

korteriühistule tugiteenuste lepingute sõlmimine otse korteriühistu ja teenuse osutaja vahel

korteriühistule majandustegevuse korraldamine ainult läbi korteriühistu arvelduskonto


Koostöö

korteriühistu valitsemine kooskõlas põhikirja, seaduste ja määrustega

korteriühistu majandamisekulude optimeerimine

kõigile korteriühistu liikmetele ja majaelanikele majandusliku ning olmelise rahulolu tagamine

Hinnapäring

Hind

Haldusteenuse hind korteriomanikule algab alates 0,18 €/m² vastavalt korteriomandi kaasomandiosa suurusele. Hind sisaldab käibemaksu.

Eripärasus

Me arvestame halduspakkumuse koostamisel kindlasti korteriühistu piirkondliku asukohaga, elamu eripäraga ja tehnilise seisukorraga ning ülevaatega korteriühistu majanduslikule olukorrale. Selliste eelteadmistega on võimalik kalkuleerida korteriomandi kaasomandiosale soodsam haldusteenuse ruutmeetri hind.

Unikaalsus

Koostame korteriühistule individuaalse halduspakkumuse ja võimaliku koostöö korral uue, KrtS kooskõlas oleva korteriomanike- ja valitsejavahelisi õigusi ning kohustusi reguleeriva põhikirja.

Pakkumus

Haldusteenusest huvitatud korteriühistul palume saata hinnapäring e-mailile: katrelahaldus [at] gmail.com

Kontakt


Haldustegevust juhib ettevõtte juhatuse liige Riho Isok.

Kinnisvarahaldur, tase 5 (Kutsetunnistus 129274).

+372 57 800 197 (EST, RUS)

katrelahaldus [at] gmail.com